Fiscalitat i obligacions documentals

Com poder facturar i monetitzar el nostre treball creatiu.

Forma jurídica.

Autónom.

Quant costa?

Associació.

 • Associació de base.

 • Fundació.

 • Utilitat pública.

Empresa.

 • Societat Limitada.

 • Societat Anònima.

 • Empresa a Estònia. Només per treballa digitals.

Cooperativa de Treball.

Requisits documentals bàsics.

Signatura electrònica.


Fiscalitat per a creatius

La ment creativa i la ment administrativa.

Es pot viure de ser creatiu? De creatiu només: NO:


IVA:

 • Protecció de la infància i la joventut.

 • Formació.

Combinar el nostre treball amb perspectiva social i educativa.

IRPF:

 • Facturació sense alta en Seguretat Social. No passar del SMI. El sistema està pensant per a la formació.

 • Dietes i desplaçaments.

 • Premis.

 • Retencions del primer any i després. La retenció és una opció; al final paguem el que toca.

 • IRPF en relació a la unitat familiar.

 • Fer o no fer declaració.

Societats.

Si fem associació o cooperativa de treball els "beneficis" de l'any tributen al 25%. Per tant, cal tindre en compte.