Taller Kreativa 2022

Sessió formativa Kreativa 2022

Objectius: 

Estructura de la sessió formativa. 

Qui? 

Començarem per contestar qui són i com són les persones creatives en general i les persones creatives en valencià en particular. Amb eixa finalitat començarem amb una conversa guiada d'autoconeixement de les personalitats creatives, els seus itineraris vitals i les dificultats que han d'afrontar al llarg de la vida en societat. Farem especialment esment a la relació entre alta capacitat intel·lectual i creativitat. 

Punts formatius del coaching creatiu: 

Que?

La part del què inclou la determinació del producte creatiu. Què volem fer amb la nostra creativitat? Quin és el nostre valor afegit? Què aportem de nou? On podem destacar? . 

Com? 

En la part del com analitzarem quins mitjans tenim a la nostra disposició i quines són les millors estratègies per a posar en valor el nostre treball creatiu. 

Per què?  

Per a que? 

La idea de la finalitat de la nostra feina creativa ha de considerar-se en termes abstractes. En determinats moments serà només diversió o necessitat, en altres serà reconeixement i estatus, en altres serà promoció i monetització. Cal considerar les diferents opcions i saber per a què estàs fent alguna cosa per a evitar les crisi de propòsit freqüents en les ments creatives. 

També hem d'incloure 

Imatges I Trobada formativa Creació de Contingut 2022