Monetització

Tot és monetitzable.

Qualsevol de les nostres habilitat té capacitat per a ser monetitzada. Ara bé, cal estar disposat a assumir els compromisos i els esforços que se'n deriven de la monetització com ara contactar clients, comercialitzar el producte, explicar-lo, caracteritzar-los, construir els seus avantatges, posar un preu, negociar, pressupostar, facturar i mantindre relacions públiques saludables.

Ara bé, cal tindre en compte que el capital acumulat al llarg del temps pot tindre diferents fonts i característiques que moltes vegades són invisibles o no detectables intuïtivament.

Monetització Interna

La monetització interna és la que proporciona la plataforma siga Youtube, Instagram, TikTok o Twitch. Característiques:

 • Manca de transparència. Les plataformes mai no expliquen com funciona integralment el seu algorisme de monetització però només cal saber un poc de negoci per a saber que es queden amb la major part.

 • Funcionament quantitatiu o per volum. Cal tindre molts followers per a amortitzar l'esforç creatiu.


Fiscalitat dels ingressos de plataformes:

En la monetització directa de les plataformes cal fer declaracions fiscals en IRPF.

Els dubtes a l'hora de tributar en la campanya de la renda no escapen als propietaris de canals en portals com Youtube o Twitch. Amb milions d'usuaris, hores de contingut i visualitzacions, els ingressos també diuen present.

A més pagaments per subscripcions i visualitzacions, des de TaxScouts, plataforma per a la gestió d'impostos en línia, les empreses, veient les audiències que pasten aquests creadors de contingut, solen mostrar el seu interés per col·laborar amb l'streamer. Aquest tipus de col·laboracions i regals han de ser declarats

L'estriming s'ha convertit en una manera de guanyar-se la vida per a molts joves a tot el món. Però, en moltes ocasions, la falta de coneixement sobre la fiscalitat, crea cert desconeixement que pot portar a ser sancionat per Hisenda”. Per això és important “conéixer a fons la legislació del país en el qual es residisca si desenvolupem aquesta activitat per a no ser sancionats”. Les casuístiques es divideixen en tres grans grups, que serveixen a manera de guia de l'impacte fiscal.

 1. Streamers i youtubers xicotets. Un canal xicotet, que poguera comptar amb uns 5.000 subscriptors i una mitjana de 3.000 visualitzacions en els seus vídeos, ja podria estar generant ingressos. L'IRPF que correspondrà pagar per un canal xicotet, que genere uns 300 euros al mes, seria 0, perquè en aquest cas no se superaria el mínim de 5.500 euros anuals que tributa a tipus 0. En les factures caldrà retindre el 7% d'IRPF, però si no es tenen altres ingressos, la declaració de la renda serà a retornar. Recorden que, en tot cas, un “streamer xicotet” pot no haver de fer declaració de la renda per aquesta activitat, ja que l'obligació apareix quan s'ingressen més de 1.000 euros per aquesta activitat.

 2. Streamers i youtubers mitjans. Els canals de grandària intermèdia, que reben més visualitzacions i ingressos, hauran de contribuir amb una major quantitat a Hisenda. Per exemple, si els ingressos anaren de 2.000 euros mensuals, segons estimacions dels assessors de TaxScouts, l'IRPF a pagar a final d'any seria d'entorn del 13%. En cas de ser nou autònom, pot optar-se per retindre el 7% d'IRPF en les factures, i en aquest cas és probable que la declaració de la renda isca a pagar si no s'han tingut moltes despeses deduïbles, o retindre el 15% perquè isca a retornar.

És en aquest moment quan la carrera d'un streamer comença a créixer i ha de tindre altres aspectes en compte a l'hora de realitzar la seua declaració de la renda”. Exposen que “són moltes les marques que paguen als creadors de contingut amb productes, no sols perquè aquests puguen provar-los, sinó que també se'ls entrega com a obsequi per a tractar d'obtindre una bona review.

Incideixen en què, a ulls d'Hisenda, això es considera retribució en espècie, per la qual cosa s'ha de declarar també aqueix tipus de regals si formen part de la seua retribució.

Els grans canals de Twitch i YouTube, que compten amb milions de subscriptors i visualitzacions com AuronPlay, Ibai, Jordi Wild o El Rubius, han de fer front als trams superiors de l'IRPF.

Aquest tipus de canals poden arribar a ingressar més de 300.000 euros anuals i, per tant, se'ls aplica l'últim tram de l'IRPF, del 48%, per la qual cosa alguns d'aquests grans creadors de contingut poden preferir crear la seua pròpia empresa depenent dels beneficis fiscals que els supose.

Independentment de la grandària del seu canal, els streamers han d'emetre factures als seus clients de les quals han de retindre l'IVA del 21% i ingressar-lo a Hisenda, i si ser streamer és una activitat habitual, caldrà donar-se d'alta com a autònom.

Monetització externa.

Monetització externa directa.

 • Patreon, aixeta... plataformes de patrocini. Inclem el cas de la subscripció de Twitch.

 • Contractes externs de publicitat. Marques que ens demanen publicitar el seu producte. De vegades fem branding gratuït (Festivals de músic per exemple) convindria fer gestió activa per a poder monetitzar mínimament l'esforç.

 • Tallers i actuacions. Quan ensenyem o expliquem això què fem en actes públics com ara photocalls, entrevistes, tallers en instituts, col·laboracions en programes de televisió... etc...

 • Col·laboracions amb altres comunitats i creadors de contingut.

En la monetització externa directa cal tindre molt en compte les informacions que publiquem en l'apartat de fiscalitat i obligacions documentals.

Monetització externa indirecta o diferida.

 • Rastre digital i identitat digital. És probablement el capital més important que tindrà la majoria de les persones que crea contingut durant la seua adolescència/joventut.

 • Capital relacional. El capital relacional és el conjunt de

 • Salari emocional. En persones creatives és un dels més apreciats. De fet, en xarxes ja es freqüent usar el terme "suport" per al comportament de donar like o compartir. Trobar l'afecte d'altres persones, l'admiració, el suport, la complicitat és un capital que ajuda moltíssim quan les coses no van bé, permet continuar i sobreposar-se a les dificultats.

 • Fama i notorietat. La fama té un component de visibilitat que sembla molt llustrós però té pagaments i contraindicacions respecte a moltes coses com ara: molta gent opinarà sobre tu, molta gent et criticaràs, és possible que alguna persona s'obsessione o inclús es pose violenta, poden acostar-se a tu buscant només alguna cosa interessada... La fama i la visibilitat tenen també una cara fosca.